De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – Wat is het en wat betekent het voor jou?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) – Wat is het en wat betekent het voor jou?

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB) moet ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt weer wat in evenwicht komt.

In het kort komt het erop neer dat het kabinet wil dat het aantal Flex-werkers teruggedrongen wordt en dat je sneller een vaste baan krijgt.

Postief zou je zeggen, maar helaas zitten er veel haken en ogen aan dit wetsvoorstel. De opvallendste punten worden hierna kort toegelicht.

  • Je krijgt na 3 jaar een vast contract. Nu is dat nog 2 jaar;
  • Ook mensen die op basis van een Flex-contract werken, krijgen recht op een ontslagvergoeding. Deze vergoeding bouw je nu alleen op als je een vaste baan hebt en twee jaar in dienst bent. Met de nieuwe wet moet iedereen deze vergoeding meteen gaan opbouwen;
  • Jouw werkgever krijgt een nieuwe mogelijkheid om je te ontslaan: de zogenaamde ‘i-grond’. Met deze mogelijkheid kan de werkgever bij de rechter een ontbindingsverzoek indienen vanwege verschillende ontslaggronden; nu is het zo dat er 1 ontslaggrond moet worden aangedragen en is een combinatie van meerdere ontslaggronden niet mogelijk;
  • Heb je een oproepcontract of een nulurencontract? Dan krijg je meer rechten: zo moet je, als de nieuwe wet in werking treedt, minimaal 4 dagen van te voren te horen krijgen wanneer je moet werken en hoeveel je moet werken. Dit zorgt voor meer zekerheid.

Er zijn nog meer (ingewikkeldere) regelingen die met de WAB worden ingevoerd. Aankomende dinsdag (28 mei) stemt de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel. Het is dus nog even afwachten of het wetsvoorstel wordt aangenomen.

Heb jij een vaststellingsovereenkomst gekregen, dreig je ontslagen te worden of wil je dat ik je contract eens doorlees? Neem dan contact met mij op!